پکیج های شیرین سازی/آبزدایی گاز

از نوع جذب سطحی ( جذب شیمیایی)26-p10

تکنولوژی جذب سطحی از مواد جاذب متفاوت (ماننداکسید آلومینیوم، Molecular Sieve، جاذب های انتخابی، سیلیکا ژل ، کربن فعال شده) ویا کاتالیست مبنی بر آب ویا موادی که باید حذف شوند، استفاده می کند. در اکثر کاربردها، جاذب ها باید توسط واحدهای PSA یا TSA احیاء شوند.

پکیج های شیرین سازی/آبزدایی نوع جذب سطحی برای کاربردهای مختلف (نفت و گاز، پالایش، پتروشیمی) و سیالات مختلف (گاز طبیعی، هیدروکربن های مایع، Syngasو غیره) طراحی شده اند. این پکیج ها می توانند شامل انواع مختلفی از تجهیزات و سیستم ها مانند مبدل های حرارتی، تفکیک کننده ها، کمپرسورها، پمپ ها، پنل های کنترلی و غیره باشند، که اغلب برای نصب آسان به صورت یکپارچه پکیج شده اند.
از نوع جذبی( جذب فیزیکی)26-p9

جذب برای شیرین سازی/آبزدایی گاز طبیعی انجام می شود، تا گاز با مشخصات لوله کشی مطابقت داشته باشد. این سیستمها برای حذف آب یا سایر ناخالصیهای موجود در گاز از مایعی (TEG، DEG، MEG و آمینه ها) با جذب فیزیکی به کنتاکتور استفاده می کنند. این سیستم به همراه سیستم احیاء، شامل بخشهای متنوعی از سیستمها و تجهیزات، مانند ستون ها، مبدل حرارتی، سیستم گرمایش، پمپ ها، پنل های کنترل و غیره می باشد که ممکن است برای نصب آسان به صورت یکپارچه پکیج شده باشند.

طراحي وب سايت بهینه سازی سایت طراحي سايت سئو سایت
skype indir euro truck simulator 2 indir program indir program download TeamViewer İndir program download son dakika haberler