ژنراتورهای (PSA)

25ژنراتورهای گاز PSA از فرایند بهینه ی جذب نوسانی فشار برای تفکیک نیتروژن یا اکسیژن از گازهای دیگر محیط استفاده می کند. یک ژنراتور PSA نیتروژن یا اکسیژن، شامل دو مخزن جذب تکی (سیستم برج دوقلو) یا یک سری از مادول هایی متشکل از دو مجرای جذب (سیستم مادولار)، می باشد، که هر مجرا با مولکولار سیو مناسبی پر شده است.

فرایند تولید با افزایش فشار یکی از ستون های جذبی با تغذیه ی هوای تمیز شروع میشود. قبل از آنکه تعادل بار در بالای مخزن به وجود بیاید، تزریق هوای تمیز قطع می شود تا از ایجاد وقفه جلوگیری شود.

ستون های جذب به نوبت بکار گرفته می شوند تا تولید مستمر تضمین شود. اگر یک مخزن پر شده است، همزمان مجرای دیگر با کاهش فشار احیاء میشود. کاهش فشار موردنیاز برای احیاء، بسادگی با باز کردن دریچه ای به بیرون صورت می گیرد.

قبل از فاز جذب و احیا بعدی، برای پیشپرسازی مخازن احیاء شده با گاز غنی از محصول، یک تعادل فشاری بین ستون های جذب انجام می شود. ژنراتورهای PSA ارائه شده قادر هستند نیتروژن را با مقدار اکسیژن باقیماندهی 10 ppm تا 3.0 vol.% با خلوص اکسیژن 90 تا 95% تولید کنند.

هواکاران ژنراتورهای نیتروژن و اکسیژن از نوع PSA زیر را ارائه میدهد:

 

طراحي وب سايت بهینه سازی سایت طراحي سايت سئو سایت
skype indir euro truck simulator 2 indir program indir program download TeamViewer İndir program download son dakika haberler