پکیج های توربو اکسپندر/ترمز

گاهی پکیج های توربو اکسپندر برای ایجاد بیشترین تبرید در جریان فرایندی که دبی پایینی دارد، مورد استفاده قرار می گیرند. انرژی بازیافت شده ی بالقوه از انبساط گاز، برای توجیه سرمایه گذاری برای نصب یک ژنراتور کافی نیست. یا حتی شاید نصب کمپرسور تقویت کننده امکانپذیر نباشد. در این حالت، انرژی توسط یک چرخ دینامومتر که در یک سیستم مایع می چرخد، جذب می شود. گاهی دینامومتر به عنوان ترمز در نظر گرفته می شود. دینامومتر، انرژی را از طریق عمل پمپاژ درون مایع پراکنده می کند. معمولاً مایع در یک سیستم حلقه ی بسته با یک خنک کننده قرار دارد تا ویسکوزیته ی آن در حد قابل پیش بینی حفظ شود. دو سیستم روغن و هیدرولیک قابل استفاده هستند.

چنانچه اشاره شد دو سایز 10-40 و 20-70 را می توان با دینامومتر ترکیب کرده و پکیج های توربو اکسپندر / ژنراتور را تشکیل داد.

طراحي وب سايت بهینه سازی سایت طراحي سايت سئو سایت
skype indir euro truck simulator 2 indir program indir program download TeamViewer İndir program download son dakika haberler