فن/دمنده های گریز از مرکز

فن های گریزازمرکز مطابق با استاندارد API-673 و نیازهای مشتری، به صورت تک مرحله ای و یا چند مرحله ای در قالب پکیج های کامل ارائه می شوند.این فن ها دارای محرک هایی مانند موتور الکتریکی، توربین بخار، یا هردوی آنها، یعنی توربین بخار-موتور الکتریک با کلاچ توزیع نیرو، می باشند.

همچنین دمنده های گریزازمرکز چندمرحله ای برای هوا و سایر گازهای خنثی از طریق اینگرسولرند یا تولیدکنندگان دیگر در کلاس جهانی تأمین می شوند.

فن و دمنده های قابل ارایه توسط هواکاران:

TYPE

Centrifugal Fans

 

According to API -673

FLOW RANGE

50 to 2,500 m3 /min

PRESSURE RANGE

1 kpaG to 30 kpaG

TYPE

Centrifugal Blowers

 

For Air and other Neutral Gases

FLOW RANGE

20 to 25,000 m3 /h

PRESSURE RANGE

500 mbarG vacuum to1 .0 barG

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحي وب سايت بهینه سازی سایت طراحي سايت سئو سایت
skype indir euro truck simulator 2 indir program indir program download TeamViewer İndir program download son dakika haberler