سیستم مدیریت کیفیت

سیستم مدیریت کیفیت شرکت تکنولوژی های صنعتی هواکاران مطابق با الزامات استاندارد بین المللی ISO 9001:2008 می باشد.

33

اهداف سیستم مدیریت کیفیت هواکاران موارد ذیل است:

1ـ اثبات توانایی شرکت برای تأمین با ثبات محصولات و خدماتی که نیازهای مشتریان و الزامات قانونی اجرایی را برآورده کنند

2ـ افزایش رضایت مشتری از طریق کاربرد مؤثر سیستم، که دربرگیرنده ی فرایندهایی برای بهبود مستمر سیستم و تضمین انطباق با نیازهای مشتریان و الزامات قانونی اجرایی، می باشند.

هواکاران با ایجاد، بکارگیری و توسعه ی کارایی سیستم مدیریت کیفیت، خود را با نگرش فرایندی وفق داده است، تا رضایت مشتری را از طریق برآورده کردن الزامات آنها تأمین کند.

سیستم مدیریت کیفیت برپایه ی فرایند، اهمیت موارد ذیل را مورد تأکید قرار می دهد:

  • درک و برآورده کردن الزامات
  • لزوم بررسی فرایندها از نقطه نظر ارزش افزوده
  • حصول نتایج عملکرد و کارایی فرایندها
  • بهبود مستمر فرایندها براساس سنجش اهداف

 

طراحي وب سايت بهینه سازی سایت طراحي سايت سئو سایت
skype indir euro truck simulator 2 indir program indir program download TeamViewer İndir program download son dakika haberler